Za nami już 1435 rok hidżry… 25 października 2014 roku

25 października dla polskiej społeczności muzułmańskiej rozpoczął się nowy – 1436 rok hidżry. Oznacza to, że minęło 1435 lat, liczonych według kalendarza księżycowego, od emigracji Proroka Muhammada i pierwszych muzułmanów z Mekki do Medyny, co odbyło się w roku 622 według kalendarza gregoriańskiego.

Miniony rok był dla Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP bardzo pracowity. Jak powiedział mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, jedną z najważniejszych spraw było w tym okresie uregulowanie sytuacji administracyjnej. Podczas obradującego w marcu 2014 roku XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu MZR, dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialnej postawie delegatów udało się uzgodnić i przyjąć znaczące poprawki do statutu związku, mające zapewnić jego zgodność z obowiązującą Ustawą o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego. Wybrano też członków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego oraz zlikwidowano dwie niespełniające wymogów formalnych gminy wyznaniowe: w Bydgoszczy oraz Gdańsku-Oruni. Tym samym przełamany został impas, który od listopada 2012 roku w znacznym stopniu paraliżował działania związku. W przygotowaniu jest kolejny kongres, poświęcony m.in. Ustawie o stosunku Państwa do MZR.

Ważnym przedsięwzięciem jest trwający jeszcze remont meczetu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, sponsorowany przez Królestwo Arabii Saudyjskiej. Zarząd tamtejszej gminy ma przed sobą niełatwe zadanie ustabilizowania sytuacji społeczności skupionej przy meczecie. W tym roku Muzułmański Związek Religijny powrócił do tradycji organizowania Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie, która odbyła się 17 maja w Bohonikach. Polscy muzułmanie gościli tam m.in. przedstawicieli duchowieństwa katolickiego i prawosławnego. Wspólnie opowiedzieli się przeciwko przemocy, coraz szerzej rozlewającej się po świecie. Członkowie MZR wzięli udział w marszu solidarności z prześladowanymi chrześcijanami, który odbył się 7.09. w Warszawie oraz 12.10. we wrocławskim marszu przeciwko prześladowaniom z powodów religijnych w Iraku i Syrii. Od samego początku konfliktu na Krymie Muzułmański Związek Religijny angażuje się w pomoc Tatarom Krymskim, którzy zmuszeni byli do opuszczenia swojej ojczyzny. Utworzono m.in. specjalne konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty osób z całej Polski.

Miniony rok był czasem ożywionych przedsięwzięć religijnych, m.in. związanych z miesiącem postu – Ramadanem i muzułmańskimi świętami, a także kulturalno-społecznych organizowanych zarówno przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, jak i poszczególne gminy wyznaniowe. Muzułmański Związek Religijny kontynuuje działania wydawnicze: publikuje nie tylko literaturę o charakterze religijnym, ale też prezentującą twórczość polskich muzułmanów. Wymienić tu można chociażby „Żołnierskie wspomnienia” Jana Sobolewskiego, zasłużonego działacza, przewodniczącego NK MZR w latach 1991-2001. Od roku 2009 MZR jest wydawcą kwartalnika „Przegląd Tatarski”, od 2010 – „Muzułmanów Rzeczypospolitej”, zaś w tym roku wznowi wydawanie Rocznika Tatarów Polskich, najstarszego i najbardziej zasłużonego periodyku polskiej wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej.

Obok tego były również sprawy przykre, niedobre, jak chociażby profanacja meczetu i nagrobków na mizarze w Kruszynianach. Wyrządzone zło spotkało się jednak z ogólnopolskim potępieniem. Ze wszystkich stron popłynęły dla tatarskiej społeczności muzułmańskiej wyrazy sympatii oraz życzliwości, co przyczyniło się do zniwelowania poczynionych szkód. Teraz – dzięki staraniom przewodniczącego i zarządu tamtejszej gminy wyznaniowej – ma w Kruszynianach powstać Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich. To duże przedsięwzięcie gminy i oby się powiodło.

Nade wszystko ubiegły rok (ubiegły, oczywiście, wedle kalendarza muzułmańskiego) pokazał jasno, że są w MZR ludzie pragnący stabilizacji, aby wspólnie i zgodnie działać dla dobra całej społeczności. Związek podczas marcowego kongresu dokonał samooczyszczenia, które pozytywnie wpłynęło na jego sytuację. I to jest drogowskaz na przyszłość: pracujemy razem, w zgodzie z zasadami islamu oraz prawem polskim w imię ponadsześćsetletniej obecności muzułmanów w Rzeczypospolitej.

Z okazji Nowego Roku Hidżry mufti RP Tomasz Miśkiewicz w imieniu własnym oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego przekazał polskiej społeczności muzułmańskiej najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w podejmowanych działaniach.

Musa Czachorowski
rzecznik prasowy MZR