Zmarł hadżi Józef Jusuf Konopacki 30 czerwca 2012 roku

Z bólem i głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2012 roku zmarł hadżi Józef Jusuf Konopacki zasłużony przedstawiciel polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej. Był jednym z pierwszych, którzy przed laty podjęli się dzieła kulturalnego i religijnego odrodzenia Tatarów. Temu zadaniu podporządkował całe swoje życie. Przez wiele lat był członkiem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz długoletnim przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach. Współtworzył Związek Tatarów RP, był przewodniczącym Podlaskiego Oddziału ZTRP. Z sukcesem organizował m.in. „Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach”, najbardziej znaczącą imprezę tatarską. Przez całe lata samodzielnie redagował i wydawał wartościowe czasopisma religijno-społeczne: „Świat Islamu” oraz „Życie Tatarskie”. Pozostając zawsze polskim patriotą, popularyzował tatarską tradycję i historię, budując w społeczności poczucie dumy z bycia Tatarem i muzułmaninem.

Współtworzył i z entuzjazmem działał w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów, z pasją angażując się w wiele różnorodnych przedsięwzięć międzyreligijnych, społecznych i kulturalnych. Był człowiekiem uczciwym, oddanym swej rodzinie i dobrym przyjacielem. Cenił zgodne, wspólne działanie dla dobra tatarskiej oraz muzułmańskiej społeczności. Spoczął 1 lipca br. na mizarze w Bohonikach. Będzie Go nam brakowało. Jest już pod opieką Boga Wszechmogącego.

Serdeczne wyrazy współczucia Małżonce, Zofii Konopackiej, Synom oraz całej Rodzinie składają: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego, członkowie Najwyższego Kolegium MZR, Jan Adamowicz, przewodniczący Rady Centralnej Związku Tatarów RP, członkowie Rady Centralnej ZTRP, przyjaciele i znajomi z tatarskiej i muzułmańskiej wspólnoty całej Polski.