Życzenia – Nowy Rok 2020 Środa, 1 stycznia 2020 roku

Niechaj Nowy Rok 2020
przyniesie nam wszystkim dużo dobrego, niech każdego dnia
towarzyszy nam błogosławieństwo Wszechmogącego,
do którego zgodnie zmierzamy.

Wszelkiej pomyślności w 2020 roku i zawsze
życzy Państwu serdecznie

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego