Życzenia – Nowy Rok 2021 Czwartek, 31 grudnia 2020 roku

Oto przed nami Nowy Rok 2021!
Niechaj przyniesie nam wszystkim zdrowie i spokój,
a każdy dzień niech wypełnia błogosławieństwo Najwyższego.

Wszelkiego dobra w 2021 roku i zawsze
życzy Państwu serdecznie

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego