Skrócony kalendarz muzułmański – rok 2017 / 1438-1439

Ramadan
– Pierwszy Terałich (Zapośnik) – 26 maja 2017 (piątek) – 30 Sza’aban 1438
– Pierwszy dzień Ramadanu (Post) – 27 maja 2017 (sobota) – 1 Ramadan 1438
– Piętnasty Terałich – 9 czerwca 2017 (piątek) – 14 Ramadan 1438
– Kadyr Noc (Noc Przeznaczenia) – 21 czerwca 2017 (środa) – 26 Ramadan 1438

Ramadan Bajram (Id Al-Fitr)
– Pierwszy dzień – 25 czerwca 2017 (niedziela) – 1 Szałłal 1438
– Drugi dzień – 26 czerwca 2017 (poniedziałek) – 2 Szałłal 1438
– Trzeci dzień – 27 czerwca 2017 (wtorek) – 3 Szałłal 1438

Kurban Bajram (Id Al-Adha)
– Pierwszy dzień – 1 września 2017 (piątek) – 10 Zul-Hidżdża 1438
– Drugi dzień – 2 września 2017 (sobota) – 11 Zul-Hidżdża 1438
– Trzeci dzień – 3  września 2017 (niedziela) – 12 Zul-Hidżdża 1438
– Czwarty dzień – 4 września 2017 (poniedziałek) – 13 Zul-Hidżdża 1438

Nowy Rok Muzułmański (1439 hidżry)
– 21 września 2017 (czwartek) – 1 Muharram 1439

Dzień Aszura (dzień pokuty i postu)
– 30 września  2017 (sobota) – 10 Muharram 1439

Miełlud (dzień narodzin Proroka Muhammada PzN)
– 30 listopada 2017 (czwartek) – 12 Rabi Al-Ałłal 1439