Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” Wydanie książki pt. Leon Najman-Mirza Kryczyński. Życie i działalność

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” Wydanie albumu pt. Siufkacze i fałdżeje. Tatarska magia ludowa Wydanie książki pt. Aksak,…

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” Wydanie książki pt. „Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca” Wydanie albumu…

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” Wydanie książki wspomnieniowej Jana Sobolewskiego pt. „Z opowieści mojej matki” Wydanie mapy turystycznej…

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan”…

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2. Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju”. Wydanie książki pt. „Trzy źródła”….

Przedstawiciele Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP: Selim Chazbijewicz w województwie warmińsko-mazurskim Musa Czachorowski w województwie dolnośląskim Izabela Melika Czechowska w województwie zachodniopomorskim Marek Moroń w województwie małopolskim Adham Abd El…

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Wydanie albumu pt. „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub” Wydanie…

Dotacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Wydanie książki Sulejmana Mucharskiego pt. „Niedokończona tatarska opowieść” Podlaskie Dni Bajramowe 2015 – Bal…

Dotacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania: Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2 Wydanie książki Jana Sobolewskiego pt. „Żołnierskie wspomnienia” Wydanie książki nt. świąt i tradycji Tatarów…