Dotacje 2019 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”
  3. Wydanie książki wspomnieniowej Jana Sobolewskiego pt. „Z opowieści mojej matki”
  4. Wydanie mapy turystycznej „Tatarski szlak – Polska, Litwa i Białoruś”
  5. Wydanie książki „Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów”
  6. Wydanie książki „Tatarscy pielgrzymi w Mekce”
  7. Opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów.