Inwestycje remontowo – budowlane

Projekty zrealizowane w 2016 roku

„Utwardzenie placu przed szkołą podstawową nr 28 w Białymstoku przy ul. Warmińskiej 55 oraz remont biblioteki i czytelni”

Prace polegały na wymianie starej nawierzchni placu przed szkołą na nową, wykonaną z kostki brukowej w kolorze grafitowym i zółtym. Nowa nawierzchnia posiada wyróżnione kolorem miejsca do gry m.in. w dwa ognie, szachy. W ramach wymiany nawierzchni, zostały zamontowane również: nowe ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Remont czytelni i biblioteki polegał na przemalowaniu ścian, wyłożeniu podłogi glazurą i wyposażeniu w niezbędny do funkcjonowania sprzęt tj. komputery wraz z akcesoriami, szafki i regały na książki, stoły z krzesłami oraz książki.

„Rozpoczęcie II etapu remontu Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli”

Etap II polegał na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku od strony zachodniej i północnej oraz nadbudowie o jedną kondygnację. Dzięki temu budynek powiększył się o pomieszczenia: biurowe na parterze, reprezentacyjne na I piętrze (z widokiem na kopułę od środka) oraz część mieszkalną na II piętrze z pomieszczeniem gościnnym. Wokół budynku powstało również zadaszone obejście z oranżerią, do której wchodzi się wprost z sal modlitewnych a z której jest wychodzi się na ogród. Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego budynku, polegało na wykonaniu alejek z ławkami i fontannami, wyłożeniu trawnika, nasadzeniu kwiatów i traw ozdobnych oraz systemu podświetlenia budynku i ogrodu.

 

„Projekt renowacji minaretu przy meczecie w Gdańsku”

Wykonanie projektu renowacji minaretu przy meczecie w Gdańsku zostało zlecone ze względu na zły stan techniczny obiektu. Projekt obejmował odnowienie elewacji, wymianę niektórych elementów konstrukcyjnych dachu minaretu, wymianę pokrycia dachowego minaretu i wykonanie poręczy na klatce schodowej minaretu.

Projekty zrealizowane w 2017 roku

„Wykonanie projektu parkingu przed zabytkowym cmentarzem Tatarskim w Bohonikach”

W ramach tego projektu zostało wykonane utwardzenie terenu o powierzchni ok. 2400 m2, kostką brukową przed zabytkowym cmentarzem Tatarskim w Bohonikach. Utworzony w ten sposób parking o szerokości ok. 23 m, umożliwia swobodny postój zarówno autokarom jak i samochodom osobowym.

„Zakończenie II etapu remontu Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli”

W dniu 25 kwietnia 2017 zakończył się drugi etap remontu Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli. Do obiektu została dobudowana wieża, zwieńczona kopułą, dodatkowa kondygnacja (poddasze) w której mieści się mieszkanie Imama wraz z pomieszczeniem gościnnym wyposażonym w osobną łazienkę, zrealizowany został również taras z oranżerią i z zadaszeniem od strony ogrodu i aleji dojazdowej (wzdłuż ogrodzenia). Całość została zwieńczona ogrodem nasadzonym trawami ozdobnymi i kwiatami  oraz alejkami wyposażonym w 4 kamienne ławki i 2 fontanny.

Uroczyste otwarcie obiektu zorganizowana przez Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza nastąpiło 13 maja 2017 roku i zgromadziło prawie trzystu gości, oprócz społeczności tatarsko-muzułmańskiej z Białegostoku, Sokółki, Bohonik, Warszawy, Gdańska, Krakowa, Gorzowa Wlkp., Katowic, licznie przybyli mieszkańcy Suchowoli zaciekawieni nowym obliczem obiektu.

 

„Zakup nieruchomości przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku od Urzędu Miasta”

W dniu 31 maja 2017 odbyło się podpisanie aktu notarialnego na zakup budynku wraz gruntem przy ul. Piastowskiej 13 F.

„Wykonanie projektu ogrodzenia wraz z mała architekturą przy zabytkowym cmentarzu Tatarskim w Zastawku k. Terespola (woj. Lubelskie)”

Jeden z najstarszych zabytkowych cmentarzy tatarskich w Polsce zlokalizowany w Zastawku k. Terespola (woj. Lubelskie) z pięknymi ponad stuletnimi nagrobkami, wymagał gruntownego remontu ogrodzenia. Drewniany płot, który się tam znajdował nie przystawał do powagi tego miejsca. Projekt budowy ogrodzenia obejmował: budowę nowego ogrodzenia obłożonego kamieniem z przęsłami metalowymi z elementami nawiązującymi do kultury tatarskiej oraz furtką i bramą i uzyskał pozwolenie na budowę ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej 31 lipca 2017 r. oraz ze strony Starosty Bialskiego w dniu 5 września 2017 r.

 

Projekty zrealizowane w 2018 roku

„Wykonanie ogrodzenia wraz z małą architekturą przy zabytkowym cmentarzu w Zastawku k. Terespola (woj. lubelskie) zgodnie z projektem sporządzonym w 2017 roku”

W dniu 20 listopada 2018 r. zakończyła się budowa ogrodzenia przy zabytkowym cmentarzu tatarskim w Zastawku. W ramach projektu zostały wykonane mury betonowe obłożone kamieniem, metalowe przęsła pomalowane na kolor grafitowy, montaż furtki i bramy, nałożenie mat wegetacyjnych z porostów na daszkach muru, utwardzenie terenu przed wejściem i za bramą cmentarza. Na cmentarzu stanął również obelisk, upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odnowienie cmentarza.

Dzięki realizacji, teren zmienił się nie od poznania i odzyskał swój blask i powagę. Jest to również miejsce coraz chętniej odwiedzane przez turystów, nie tylko ze względu na bliskość biegnącego nieopodal szlaku rowerowego Green Velo ale i ze względu na unikatowy charakter tego miejsca.

 

„Wspólnie dla dziedzictwa tatarskiego w Zastawku, porządkowanie cmentarza oraz warsztaty edukacyjne z epigrafiki tatarskiej przy wsparciu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego”

W dniach od 3 do 10 sierpnia 2018 r. na zabytkowym cmentarzu tatarskim w Zastawku trwały prace porządkowe, czyszczenie terenu z samosiejek, krzewów oraz chorych drzew. Działania te wykonane zostały w ramach obozu wolontariackiego i projektu „Wspólnie dla dziedzictwa tatarskiego w Zastawku, porządkowanie cmentarza oraz warsztaty edukacyjne z epigrafiki tatarskiej”. Dr Andrzej Drozd poprowadził warsztaty kulturowe dla wolontariuszy, wprowadzając ich w świat Tatarów polsko-litewskich, a prof. Janusz Smaza przedstawił zasady konserwacji kamienia.

Porządkowanie cmentarza było wykonywane zgodnie z decyzją nr INI.5146.62.1.2018 z 3 lipca 2018 r. i zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Delegaturą w Białej Podlaskiej. Uporządkowany teren cmentarza położony wśród starych dębów zachwyca swoim wyglądem.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Fundacji Dziedzictwa Kulturowego ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Partnerzy obozu to: SKPB Warszawa, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze gminy Terespol.

 

„Przeprowadzenie kompleksowego remont meczetu i minaretu w Gdańsku”

W dniu 4 lipca 2018 r. rozpoczął się kompleksowy remont meczetu i minaretu w Gdańsku. Renowacja obejmowała: odświeżenie elewacji meczetu i minaretu, wymianę poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu minaretu, wymianę pokrycia dachowego minaretu, wymianę barierki balkonu minaretu, montaż półksiężyca na iglicy na szczycie dachu minaretu, montaż barierki na klatce schodowej minaretu, system podświetlenia meczetu i minaretu, wymianę okratowania okien wokół sali modlitewnej na zewnątrz meczetu, naprawę dachu meczetu i poprawienie obróbek blacharskich, uporządkowanie terenu i utworzenie ogrodu wraz alejkami wokół meczetu (wyłożenie nowej trawy, nasadzenie jałowców i traw ozdobnych, montaż ławek, lamp ogrodowych i koszy na śmiecie), pomalowanie bramy wejściowej przed wejściem do meczetu, renowacja ogrodzenia wokół meczetu (skucie starego tynku, spolerowanie elementów metalowych ogrodzenia, nałożenie nowego tynku oraz pomalowanie muru i elementów metalowych). Remont piwnicy obejmował wykonanie nowego węzła ciepłowniczego, wykonanie studzienki przeciwzalewowej zapobiegającej cofaniu się ścieków, utworzenie pomieszczenia biurowego, technicznego, magazynowego i kuchni. Na parterze i pierwszym piętrze został wykonany kompleksowy remont łazienek (wykonanie nowych odpływów w posadzce łazienek, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie i montaż nowych kabin i armatury, utworzenie nowego układu pomieszczeń ablucyjnych wraz z siedziskami, montaż nowej glazury), ściany wnętrz meczetu zostały skute ze starego tynku, wypolerowane i otynkowane oraz pomalowane na nowo, posadzka parteru meczetu została wyrównana (skucie starej i wylanie nowej posadzki z zachowaniem spadków), drewniany parkiet oraz poręcze na klatce schodowej meczetu zostały spolerowane, zacyklinowane i polakierowane. Zwieńczeniem remontu jest piękna kaligrafia islamska wykonana przez specjalistów od kaligrafii z Turcji na suficie sal modlitewnych oraz kopule.

Ponadto zostało zamontowane nowe wyposażenie meczetu tj. barierka balkonu sali damskiej, szafki na buty, siedziska z wieszakami, biblioteczki, mihrab, minbar, drzwi zewnętrzne, dywany – cztery ostatnie elementy zostały wykonane i przywiezione prosto z Turcji.

 

„Projekt renowacji Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku”

W dniu 7 września 2018 roku otrzymaliśmy zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę obejmujące: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego Domu Kultury Muzułmańskiej przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku. Projekt obejmuje kompleksową renowację zewnętrza budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Planowane projekty na rok 2019 – 2020

„Remont Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku”

Kompleksowy remont Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku, zostanie wykonany zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę z 7 września 2018 roku i obejmuje: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego Domu Kultury Muzułmańskiej przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku. Projekt obejmuje dobudowanie zadaszonego obejścia wokół budynku, wykonanie bramy wejściowej, wybudowanie minaretu, docieplenie budynku, odnowienie elewacji w formie bielonego betonu, wstawienie okien połaciowych na dachu i okien balkonowych w ścianach szczytowych budynku, wykonanie piwnicy z pomieszczeniem technicznym oraz zadaszonym zejściem do niej z zewnątrz, przekształcenie obecnego tarasu w oranżerię, zagospodarowanie terenu polegające na: wykonaniu alejek, nasadzeniu traw ozdobnych i kwiatów, rozłożeniu trawnika i utwardzenia kostką brukową terenu.

 

„Budowa budynku Muzyki i Folkloru Tatarskiego w Suchowoli przy Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Suchowoli”

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego celem utworzenia budynku Muzyki i Folkloru Tatarskiego w Suchowoli przy Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, będzie polegała na utworzeniu poddasza użytkowego, rozbudowie obiektu o część kuchenną i łazienki, dociepleniu budynku, wstawieniu okien od strony wschodniej i południowej, dodaniu ozdobnych elementów drewnianych w elewacji budynku. Po wykonaniu inwestycji Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli będzie stanowiło wraz z budynkiem Muzyki i Folkloru Tatarskiego jedną całość i umożliwi, turystom i przyjezdnym skosztowania kuchni tatarskiej oraz zapoznania się z kulturą tatarską.

 

„Wykonanie projektów i realizacja remontu zabytkowego cmentarza Kaukaskiego przy ul. Młynarskiej 60 w Warszawie”

Ze względu na zły stan techniczny zabytkowego cmentarza Kaukaskiego przy ul. Młynarskiej 60 w Warszawie wchodzącego w skład zespołu zabytkowych cmentarzy na Powązkach, została podjęta decyzja o wykonaniu projektu renowacji ogrodzenia. Remont będzie polegał na usunięciu starego tynku i nałożeniu nowego oraz na wykonaniu furtki i bramy, nawiązującej pewnymi elementami do bramy, która znajdowała się przy cmentarzu Kaukaskim przed II wojną światową.