Dotacje 2014 rok

Dotacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  3. Wydanie książki Jana Sobolewskiego pt. „Żołnierskie wspomnienia”
  4. Wydanie książki nt. świąt i tradycji Tatarów polskich „Tatariada”
  5. Podlaskie Dni Bajramowe – Bal tatarski 2014