Dotacje 2018 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  3. Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan”
  4. Wydanie albumu pt. „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”
  5. Wydanie audiobooka z bajkami tatarskimi „Baju, baju z tatarskiego kraju”
  6. Wydanie albumu pt. „Tatarzy w służbie Polsce 1918-2018”.