Dotacje 2016 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  3. Wydanie albumu pt. „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub”
  4. Wydanie książki pt. „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku”
  5. Wydanie książki wspomnieniowej Mustafy Abramowicza pt. „Droga mojego życia”
  6. Budowa strony internetowej poświęconej muzyce tatarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości zespołu Ansambl Peregrinus.
  7. Podlaskie Dni Bajramowe 2016 – Bal tatarski