Dotacje 2017 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”.
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2.
  3. Wydanie książki pt. „Baju, baju z tatarskiego kraju”.
  4. Wydanie książki pt. „Trzy źródła”.
  5. Wydanie albumu pt. „Niech raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb”.
  6. Podlaskie Dni Bajramowe 2017 – Bal tatarski.