Regulamin tworzenia oraz powoływania Gmin

Regulamin tworzenia oraz powoływania Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP – plik pdf..