Dotacje 2020 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”
  3. Wydanie książki pt. „Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca”
  4. Wydanie albumu pt. „Muhiry. Tatarskie obrazy religijne”
  5. Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „Tatarskim okiem”
  6. Wydanie książki „Ludność tatarskiej parafii Studzianka w latach 1798-1854”
  7. Wydanie książki „Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów”